Anticyclisch investeren in Recruitment

Het is een logische reflex om in een periode van (naderende) laagconjunctuur het investeringsniveau te beperken en zo de winstgevendheid van de ondernerming op niveau te houden. Als er daadwerkelijk een recessie ontstaat, is beperken van de investeringen wellicht niet voldoende en moet er zelfs fors bezuinigd worden om de winstgevendheid op de korte termijn te kunnen handhaven. Echter kunnen de bezuinigingen op korte termijn een beperking zijn voor (de groei van) de winstgevendheid op langere termijn. Anticyclisch investeren speelt hier op in. Door juist te investeren in een periode van laagconjunctuur, is de organisatie op tijd klaar om maximaal van de aantrekkende economie te profiteren. Bovendien kunnen er voordelen te behalen zijn, zoals inkoop- of concurrentievoordelen. Echter, er zijn ook valkuilen, zeker als het specifiek om Recruitmentinvesteringen gaat. Bij investeringen in Human Capital is bijvoorbeeld de factor Timing veel meer van invloed dan bij een investering in een machine. Doe de checklist en ontdek de kansen voor jouw organisatie.

 

Klik op de afbeelding hieronder voor het volledige artikel en de checklist!