Interim Management

INTERVIEW      In september 2017 is Leon Hattenberg als Interim Manager via REP Recruitment gestart in de functie van Strategy Analyst bij Howden Centrifugal & Reciprocating Compressors in Rheden. Na een aantal maanden zochten we Leon op en hebben we met hem onder andere gesproken over het leven van een Interim Manager, zijn werkzaamheden voor Howden en zijn keuze om als Interim Manager aan de slag te gaan.

“De keuze om als Interim Manager aan de slag te gaan komt niet uit de lucht vallen. In mijn vaste dienstverbanden, voorafgaand aan mijn leven als Interim Manager, heb ik mezelf geregeld de vraag gesteld of ik gelukkig wordt van het werken voor één en dezelfde werkgever’. Toen ik die vraag voor mijzelf uiteindelijk had beantwoord heb ik voor het avontuur gekozen en heb mijzelf gemeld bij REP Recruitment vanwege hun Interim Management specialisatie. De voornaamste reden om als Interim Manager aan de slag te gaan was toch wel de vrijheid. In een ‘normaal’ dienstverband word je al snel in een rol geduwd die heel standaard is en waarin ik mijn creativiteit onvoldoende kwijt kan.

In een persoonlijk gesprek met een consultant, waarbij vooral mijn persoonlijkheid ter sprake kwam, werd uiteindelijk de link gelegd met een vraagstuk van Howden. Deze organisatie, één van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van centrifugaal- en zuigercompressoren, had de vraag bij REP Recruitment uitstaan om op zoek te gaan naar iemand die op basis van markt- en data-analyses tot concrete verbeteringen en opportunities komt. Als het ware ben ik de interne consultant die pro-actief op zoek gaat naar informatie en dit vertaalt in externe kansen. Ik analyseer processen en kijk en adviseer middels rapportages waar Howden kan verbeteren. Een erg uitdagende en verantwoordelijke rol waarbij ik ook nog eens de kans krijg om internationaal te reizen.

Ik typeer Howden in Rheden als een ‘warm’ bedrijf, iedereen staat open voor gesprekken. In het begin heb ik vooral heel veel gepraat met mensen. Dit vooral om iedereen te leren kennen en te kijken welke informatie er al voor handen is, behalve hetgeen ik terugvond in het CRM. Maar ook zeker om de business van Howden te leren, vanaf de bouw van een compressor tot aan de verkoop. Mijns inziens leer je niet vanaf een scherm maar juist door de mensen op te zoeken. Op deze manier heb ik heel veel waardevolle informatie opgedaan. Ik ben bezig met meerdere projecten tegelijk voor diverse interne klanten. Dit is soms een hele uitdaging maar door goed te communiceren met mijn interne klanten weet ik de verwachtingen goed te managen.

Ik ben blij dat ik door REP ben geselecteerd op basis van mijn persoonlijkheid en niet destijds op mijn branchekennis. Dat is een groot verschil met veel andere bureaus die toch meer naar reeds aanwezige (branche)kennis kijken en minder naar de potentie van een kandidaat.”

Instroom

Niet alleen de baan voor het leven bestaat niet meer. Ook het beroep voor het leven is geen vanzelfsprekendheid. Steeds meer mensen kiezen voor een wisseling van beroep.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 waren er 937 duizend mensen tussen 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar ervoor. In de meeste gevallen ging het om een overstap naar een andere beroepsklasse, bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar een zorgberoep.

Tijdens de economische crisis waren mensen honkvaster. Na een hoogtepunt in 2008 van meer dan een miljoen daalde het aantal beroepswisselaars tot 777 duizend in 2014. Sinds 2015 neemt het aantal mensen dat naar een ander beroep overstapt weer toe.

Wisseling van beroep
Wisseling van beroep komt naar verhouding vaak voor onder jongeren van 15 tot 25 jaar. Van de 937 duizend beroepswisselaars in 2017 waren er 304 duizend in die leeftijdsgroep. Deels gaat het om jongeren met een bijbaan die op school zitten. Denk aan kassamedewerkers (ingedeeld bij de commerciële beroepen), horecapersoneel (dienstverlenende beroepen) of vakkenvullers en dagbladbezorgers (transport en logistieke beroepen). Iemand die vakkenvuller is en overstapt naar een baan als glazenophaler, verandert dus van beroepsklasse.

Leeftijd en opleiding
Van de werkende jongeren had in 2017 bijna een derde een ander beroep dan een jaar eerder. Bij de overige leeftijdscategorieën ging het om een veel kleiner deel. Bij de 25-tot 45-jarigen was dit 13 procent en bij de 45-plussers slechts 6 procent.

Onder 25-plussers neemt wisseling van beroep toe met het behaalde onderwijsniveau. Van de lager opgeleiden in deze leeftijdsgroep had 6 procent in 2017 een ander beroep dan het jaar ervoor, bij hoger opgeleiden was dit 11 procent.

Wisseling binnen eigen beroepsklasse
Van de 633 duizend beroepswisselaars van 25 tot 75 jaar ging twee derde aan de slag in een andere beroepsklasse. Het vaakst komt dit voor bij beroepswisselaars uit de dienstverlenende beroepen (negen op de tien), en in het openbaar bestuur- en veiligheidsberoepen en agrarische beroepen.

Het overige deel van de beroepswisselaars oefende wel een ander beroep uit, maar bleef werken binnen de beroepsklasse. Dit komt relatief vaak voor bij mensen met een beroep dat met zorg en welzijn te maken heeft; in 2017 ging het om 54 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpleegkundigen die verdergaan als gespecialiseerd verpleegkundige.

BRON: www.pwnet.nl