Report september 2016

Voor veel bedrijven is het noodzaak om de komende jaren te innoveren, om relevant te blijven voor de markt. Maar wat voor soort mensen heb je daarvoor nodig? Vaak wordt gezocht naar mensen die het glas als halfvol zien. Beter is het om te zoeken naar mensen die zien dat het glas lekt en langzaam leegloopt. Want: dichter bij de realiteit, én sneller geneigd om iets te dóen.

De auteur van deze blog zegt dat, wil je innoveren, je mensen moet aannemen die het glas als halfleeg en lekkend zien. Het is weliswaar bon ton om te zeggen dat je het glas als halfvol ziet, maar aan dat soort mensen hebben we eigenlijk weinig als het om innovatie gaat. Zij vinden immers kennelijk dat het prima gaat.

Mensen die het glas als halfleeg en lekkend zien, weten dat er in alle producten en processen verborgen gevaren en problemen zitten. En ze beseffen dat de wereld tegenwoordig zó snel draait, dat een oplossing snel geboden is. Omdat ze weten dat er in de hele organisatie verborgen problemen zitten, én ze die willen vervangen door nieuwe oplossingen, zijn ze continu op zoek naar innovatie. En dat is nou nét wat er in veel bedrijven nodig is.

Overigens zijn deze mensen nadrukkelijk niet pessimistisch, wat vaak wordt gedacht. Ze zijn juist optimistisch over de toekomst, omdat ze in staat zijn problemen in een vroeg stadium te onderkennen en om te draaien. Waar mensen die het glas als halfvol zien vaak overvallen worden door tegenslag, hebben deze mensen geen tegenslag nodig om in beweging te komen. Je kunt ze ook vrij snel herkennen: het zijn mensen die continu lastige maar-wat-nou-als-vragen stellen. Bovendien zijn ze continu bezig met de volgende stap en hebben ze een continue sense of urgency.


In de selectieprocedure
Dus de vraag is: stel dat je nieuwe mensen moet aannemen, hoe haal je de GHEAL’s (Glass Half Empty And Leaking) er dan uit? Een paar tips:

  • Het best is om te kijken naar je huidige GHEAL’s, en te zoeken naar het gemeenschappelijke in hen. Op die manier weet je ook beter naar wie je in specifiek jóuw vakgebied moet zoeken. Zoek naar speciale woorden in sollicitatiebrief en c.v. Waarschijnlijk omschrijven ze zichzelf niet als iemand die het glas halfleeg en lekkend ziet, dus moet je op zoek naar andere woorden waaruit je het wél af kunt leiden.
  • Zoek naar termen als verborgen problemen, onder de oppervlakte, risico’s nemen, doorbraken, ontdekken, zoeken, verstorende innovaties, nieuwe technologieën, et cetera. En vul de lijst natuurlijk aan met branche specifieke woorden die duiden op een dergelijke persoonlijkheid.
  • Kijk op hun LinkedIn-profiel naar informatie die duidt op innovatie. Krijgen ze aanbevelingen van mensen die hierop duiden? Worden ze in hun vaardigheden omschreven op de manier die je zoekt? Volgen ze zélf mensen die veel aan innovatie doen?


In het sollicitatiegesprek
Ook in eventueel sollicitatiegesprek is wel wat te ontdekken. Natuurlijk moet ieder zijn eigen manier ontdekken, maar wellicht heb je iets aan onderstaande tips:

  • Geef mensen een complex probleem, geef ze even wat bedenktijd, en vraag ze om een oplossing, waarbij ze alle stappen met je doornemen. Elon Musk van Tesla gebruikt deze manier bijvoorbeeld. Als mensen in hun oplossing niet op zoek gaan naar verborgen problemen, noch op zoek gaan naar continue verbetering, dan zijn ze waarschijnlijk geen GHEAL. Een echte innovator is niet alleen in staat om een scherpe analyse van verborgen risico’s te maken, maar ook om met een verstorende innovatie te komen (verstorend voor de markt of de eigen onderneming).
  • Vraag mensen naar de toekomst. Als die goed en veilig is, dan is iemand wellicht geen GHEAL. Maar als de toekomst er totaal anders uit ziet dan het heden, en wel op een verstorende manier, dan zou je er zomaar een tegenover je hebben kunnen zitten.
Bron: EreMedia

De Belastingdienst is streng bij de beoordeling van modelovereenkomsten die zzp’ers en hun opdrachtgevers zekerheid moeten geven dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in hun arbeidsrelatie. Van de 2400 behandelde overeenkomsten keurde de fiscus er 750 af en zijn er 800 ingetrokken. Dat laatste gebeurt vaak na kritiek van de fiscus. De Belastingdienst heeft 200 overkomsten goedgekeurd. De resterende 650 zitten nog in de procedure. Dit blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat ook dat 1100 aanvragen voor goedkeuring nog niet in behandeling zijn genomen.


Eigen overeenkomsten
De Belastingdienst heeft tien algemene modelovereenkomsten gepubliceerd. Die zijn volgens Wiebes te gebruiken ongeacht branche of beroep. Maar veel zzp’ers en opdrachtgevers kunnen hier niet mee uit de voeten. Branche- en belangenorganisaties, maar ook individuele zzp’ers en opdrachtgevers leggen eigen overeenkomsten voor aan de fiscus.

 

Onzekerheid
Zzp’ers en opdrachtgevers klagen over de onzekerheid die is ontstaan nadat per 1 mei de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Deze wet vereist dat opdrachtnemer en -gever in geval van twijfel over hun arbeidsrelatie een goedgekeurde overeenkomst aangaan om een fictief dienstverband uit te sluiten. Als er sprake is van zo’n dienstverband, heft de fiscus loonbelasting en sociale premies. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangstermijn.


Terughoudend
Doordat zekerheid uitblijft, zijn opdrachtgevers zeer terughoudend met het inhuren van zzp’ers, bleek deze week uit onderzoek in opdracht van uitzendbedrijf Randstad naar de gevolgen van de DBA. In dezelfde studie kwam naar voren dat veel VAR-verklaringen, die in het verleden zijn afgegeven, niet ‘DBA-proof’ zijn.

 

Bron: FD

 

Ik ben Rinze Stienstra, 36 jaar oud en sinds kort werkzaam bij REP als Consultant. Na het afronden van mijn HBO Facility Management heb ik mijn carrière opgestart in het facilitaire werkveld bij een voorloper op het gebied van inspecteren en analyseren van bebouwde omgevingen. Kerntaak hierbij was de Inkoop van alle benodigde diensten en materialen. Na een korte tussenstap als commerciële coördinator voor een facilitair dienstverlener ben ik bijna 8 jaar werkzaam geweest in het vastgoed in een commerciële en leidinggevende rol. Tussen deze rol en mijn gekozen overstap naar REP ben ik in een zeer commerciële Senior Accountmanager functie succesvol geweest bij een wereldwijde marktleider op het gebied van intern logistiek materieel.

Met veel vertrouwen ben ik bij REP gestart om als consultant onze (mogelijke) partners en kandidaten met elkaar te verbinden. Een succesvolle en langdurige bemiddeling is daarbij mijn uitgangspunt.

Met veel plezier maak ik daarom graag kennis met u. Met recht durf ik nu al te zeggen dat wij als REP het echt essentieel anders doen. Ik verwacht (zeg ik met een knipoog) dat ik uw interesse dusdanig gewekt heb zodat ik op een meer persoonlijke wijze u onze verrassende werkwijze verder mag toe lichten.

Ik zal hiervoor dan ook op korte termijn contact met u opnemen en u kunt mij bereiken via 06-51562805 en r.stienstra@rep-recruitment.com.