klantcase “ons bedrijf heeft weer toekomst”

De opdrachtgever is een organisatie gericht op het ontwerpen en produceren van installaties voor de petrochemie en voedselindustrie. Het bedrijf met een lange historie als zelfstandig (familie-) bedrijf is enkele jaren geleden onderdeel geworden van een grote multinational. De organisatie bevindt zich midden in de transitie van informele, taakgerichte organisatie, naar een strak geleidde business unit van een wereldspeler. Gelijktijdig heeft toenemende schaalgrootte, toenemende claimcultuur en een algehele professionaliseringsslag in de markt, veel impact op de winstgevendheid van de organisatie. Langere ontwikkelingstijd, onvoorziene kosten, langlopende garantiekwesties zijn eerder regel dan uitzondering. Er is toenemende druk vanuit de moedermaatschappij. De organisatie onderkent de uitdagingen en besluit in te grijpen door REP Interim Management in te schakelen voor het leveren van een gespecialiseerde Interim Manager.

De Interim-manager kreeg al snel inzicht in de problematiek en stelde een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak is door de directie geaccordeerd en vervolgens tot uitvoer gekomen. De kern van het plan richtte zich op de mensen (competenties & attitude) in de organisatie en de wijze waarop zij met elkaar samenwerken (processen). De Interim Manager herdefinieerde de taken en verantwoordelijkheden waardoor de interne processen nu efficiënter verlopen. De mensen moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun individuele bijdrage. Er zijn duidelijke resultaatgebieden gedefinieerd zodat orders gestructureerd en op gecontroleerde wijze door de organisatie gaan. Door betere pre-order engineering (een van de speerpunten van REP Interim Management) wordt aan de klantvraag voldaan en risico’s geminimaliseerd.

Het veranderingsproces werd door de Interim Manager optimaal begeleidt, vanuit zijn ruime kennis en werkervaring wist hij dit proces geleidelijk door te voeren, zonder dat het tussen de mensen escaleerde. Zijn duidelijke ‘hard op de inhoud, zacht op de mens’ werkwijze wierp zichtbaar vruchten af. Hoewel de verandering soms behoorlijk zeer deed, is er geen enkele medewerker ‘gesneuveld’ in dit proces.

Omdat taken en verantwoordelijkheden helder zijn en ‘de informele route’ niet meer bestaat komen de kwaliteiten van de medewerkers veel beter tot hun recht. De sfeer is omgeturnd van ‘moegestreden en vermijdend’ naar ‘coöperatief en opbouwend’

Investering
De ingezette acties beginnen inmiddels ook zichtbaar te worden in de bedrijfsresultaten. In 6 maanden is een goed resultaat bereikt en de evaluatie is wederzijds positief verlopen. De totale investering was ongeveer € 110.000. De omzet van de organisatie is ruim boven de 10mln. De verwachtte rendementsverbetering als resultaat van de geïmplementeerde nieuwe werkwijze is enkele procenten. De investering heeft zich dan ook inmiddels al terugverdient.

Meer weten over het ruime Interim Management netwerk van REP, of wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Contact
Dhr. E. (Eugène) Wijnen.
Managing Consultant Interim Management
T: 026 – 351 00 20  /  06 – 1098 9917
E: e.wijnen@rep-recruitment.com